Mitsubishi Fuso HD Euro 470 2017

  • Make: Mitsubishi FUSO
  • Model: HD Euro 470
  • Year: 2017

Description:

Mitsubishi Fuso HD Euro 470 2017